RRS
Naujienos
Jan
17

Naujasis Darbo kodeksas, Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas ir fintech - pagrindiniai teisinės praktikos klestėjimo veiksniai

Kontoros naujienos

„The Legal 500“, nuo 1987 m. leidžiamas tarptautinis specializuotas teisės žinynas, apžvelgiantis teisės paslaugas daugiau kaip 100 šalių ir skelbiantis advokatų kontorų, teisės ekspertų reitingus (įskaitant ir Lietuvos), įvertinimus įvairiose teisės srityse, atkreipė dėmesį į Advokatų kontoros JURIDICON pasiekimus prisitaikant prie besikeičiančių klientų poreikių. Šių metų leidinio apžvalgoje, susijusioje su Lietuvos teisinių paslaugų rinka, publikuojamas kontoros vadovaujančio partnerio advokato dr. Laimono Marcinkevičiaus interviu. Interviu advokatas aptaria kontoros išskirtinumą, klestinčias teisinės praktikos sritis, tai sąlygojančius veiksnius - naująjį Darbo kodeksą, Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, fintech, technologijas bendraujant su klientais ir klientų gaunamą naudą.

Skaitykite daugiau

Atnaujinimai ir tendencijos užsienio investicijų apmokestinimo srityje, publikuotos Tax on Inbound Investment 2018

Mokesčių naujienos

Daug EBPO šalių, kaip ir Lietuva, kuri siekia tapti EBPO nare 2018 m., jau pradėjo keisti tam tikras nuostatas, susijusias su mokesčių bazės erozijos ir pelno perkėlimo (BEPS) rekomendacijų paketo įgyvendinimu jų mokesčių įstatymuose. EBPO (BEPS) projektas pasižymi vienu iš didžiausių apmokestinimo politikos pasikeitimo veiksnių, kuriam Lietuva skiria daugiausia dėmesio, t. y. mokesčių vengimui ir mokesčių slėpimui, ir kurį dar labiau sustiprino diskusijos dėl BEPS. Lietuva taip pat sutelkė pajamų tarnybų dėmesį į susitarimus, kurie yra potencialiai piktnaudžiaujamojo pobūdžio. Pagrindinės narystės šioje organizacijoje sritys yra valstybės valdomų įmonių reforma (2018 m. miškų urėdijos reforma), investavimo klimato gerinimas (2018 m. mokesčių reforma) ir kova su korupcija (2017 m. liepos 15 d. Lietuva prisijungė prie EBPO kovos su kyšininkavimu konvencijos).

Skaitykite daugiau

Ar bus įmonių valdymo procesas skaidresnis ir operatyvesnis? Ką žada Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai nuo 2018m.

Įmonių teisė

Lietuvai siekiant 2018 metais tapti Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) nare, lapkričio 21 d. Seimas priėmė Akcinių bendrovių įstatymo (ABĮ) pakeitimus, kurie susiję būtent su EBPO rekomendacijų Lietuvai bendrovių valdysenos srityje įgyvendinimu. Pagrindiniai pakeitimai susiję su akcininko teise gauti informaciją sandorių su susijusiais asmenimis instituto įtvirtinimu  įsigaliojo jau 2017m. lapkričio 29 d., o nuo 2018 m. liepos 1 d. įsigaliosiančiais pakeitimais bus siekiama sustiprinti stebėtojų tarybos vaidmenį bei priežiūrą atliekančio organo nepriklausomumą. Tokiais pakeitimais siekiama skatinti skaidresnį ir operatyvesnį įmonių valdymo procesą. Taip pat siekiama pagerinti smulkiųjų akcininkų padėtį, suteikiant jiems teisę gauti bendrovės informaciją.

Skaitykite daugiau

Tinkamai parengtos darbo tvarkos taisyklės leidžia užtikrinti sklandų darbo organizavimą

Darbo teisė

Įsigaliojus naujos redakcijos Darbo kodeksui (toliau – DK) darbdaviams reikalinga atnaujinti įmonės vidaus dokumentus. Vienas jų yra ypač svarbus - tai darbo tvarkos taisyklės – bendrasis tvarką darbovietėje nustatantis dokumentas. Reikia pažymėti, kad siekiant tinkamai organizuoti darbą, informuoti darbuotojus apie jų pareigas ir atlikimo tvarką svarbu, kad bendrovėje būtų patvirtintos ne tik teisės aktus atitinkančios, bet ir konkrečiai bendrovei, atsižvelgiant į jos veiklos specifiką, aktualias nuostatas apimančios darbo tvarkos taisyklės, su kuriomis būtų supažindinti darbuotojai.

Skaitykite daugiau

Konfidencialios informacijos apsauga įmonėje: kokie dokumentai mažina informacijos atskleidimo riziką?

Įmonėse neišvengiamas informacijos dalijimasis ir darbuotojų kaita, tad verslui svarbu apsisaugoti nuo nesąžiningų darbuotojų. Būtent darbuotojai yra visos konfidencialios informacijos naudotojai ir būtent jie yra pagrindinė grėsmė dėl konfidencialios informacijos praradimo. Tam, kad įmonė išliktų konkurencingoje aplinkoje tarp ūkio subjektų ir turėtų didesnį konkurencinį pranašumą, būtina tausoti ir tikslingai bei tinkamai apsaugoti savo turtą. Tačiau kaip tai padaryti? Dažnai kyla klausimai: ar pakanka papildyti tipinę darbo sutartį nuostata dėl konfidencialios informacijos saugojimo? Ar būtina turėti sąrašą, kuriame išvardijama, kas yra komercinė paslaptis ir/ar konfidenciali informacija? Ar pakanka apsisaugoti nuo esamų nesąžiningų darbuotojų, o gal yra priemonių, kurios padeda apsisaugoti ir nuo buvusių darbuotojų?  

Skaitykite daugiau


Daugiau informacijos »Dec
21
Priminimas iš Advokatų kontoros Juridicon
Paskelbė Laimonas Marcinkevicius Įjungta 21 December 2017 08:00 PM

Sveikinimai


Daugiau informacijos »Oct
17
Kam reikalingos darbo tvarkos taisyklės
Paskelbė Laimonas Marcinkevicius Įjungta 17 October 2017 12:22 AM

Darbo tvarkos taisyklių tikslas

Darbo tvarkos taisyklių tikslai

Įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui, įmonėms iškilo būtinybė atnaujinti ir darbo tvarkos taisykles. Vieni tai atlieka formaliai, kiti, matyt, suvokdami realų darbo tvarkos taisyklių tikslą, šiam dokumentui atnaujinti ar parengti skiria daugiau dėmesio. Ar iš tiesų darbo tvarkos taisyklės skirtos tik reguliavimui? Darbuotojų darbo laiko, darbuotojų bendrųjų darbuotojų pareigų, kitų su darbo tvarka susijusių klausimų?

Siekdami išsiaiškinti, kokius tikslus įmonių vadovai, teisininkai ar "personalistai" dažniausiai numato darbo tvarkos taisyklėse, inicijavome nedidelę apklausą.

Kviečiame ir Jus dalyvauti bei išsakyti savo nuomonę, užpildant trumpą (iki 5 min) anketą apie darbo tvarkos taisykles.

Visi iki galo dalyvavę apklausoje gaus grafinę informaciją apie tai, kaip atsakė kiti apklausos dalyviai. Pageidaujantiems galėsime atnaujinti įmonės darbo tvarkos taisykles bei kitas tvarkas, apsaugosime konfidencialią informaciją ir asmens duomenis.

Advokatų kontoroje Juridicon darbo teisės klausimais konsultuoja:

Advokatas dr. Justinas Usonis

Advokatas A. Vaišvila


Daugiau informacijos »Jul
18

Nuo liepos 1 d. įsigaliojus naujam Darbo kodeksui su darbuotojais sudaromos naujos formos darbo sutartys, įmonėse privalomos naujos tvarkos:

Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad naudojama nauja pavyzdinė darbo sutarties forma ir naujai privalomų naujų tvarkų įmonėje turėjimas savaime rizikų nepašalina bei vertės nekuria.

 Jūsų tikslas

Užtikrinti įmonės, grupės grupės įmonių ar vien Lietuvoje veikiančio padalinio darbo teisės dokumentų atitiktį naujajam 2017 m. liepos 1d. įsigaliojusiam Darbo kodeksui, atnaujinti turimus darbo teisės dokumentus bei pasirengti naujas tvarkas, kurių ankstesnis įstatymas nereikalavo. Taip pat svarbu, kad atnaujinti ar naujai parengti dokumentai atitiktų realius Jūsų verslo procesus, būtų įpareigojantys, veiksmingi, valdytų rizikas ir kurtų vertę. 

 Mūsų taktika

Savo komandoje turime darbo teisės ekspertų, puikiai žinančių naujojo Darbo kodekso reikalavimus, organizuojame ir vedame darbo teisės seminarus. Advokatas dr. Justinas Usonis dalyvavo darbo grupėje ruošusioje naująjį Darbo kodeksą, aktyviai dalyvavo Trišalės tarybos diskusijose dėl kodekso nuostatų bei susitikimuose su Seimo nariais, yra parengęs du mokymo kursus apie naująjį darbo kodeksą. 

Turime daug žinių ir patirties konsultuodami klientus atitikties ir rizikų valdymo klausimais. Todėl Jūsų verslui galime kvalifikuotai suteikti šias paslaugas: 

1) Pritaikysime konkrečiai Jūsų verslui, papildysime pagal mūsų gerąją praktiką naują pavyzdinę darbo sutarties formą ir kitus dokumentus, 

2) Parengsime nesudėtingas ir nepainias pagal Jūsų įmonės dydį privalomas turėti naujas tvarkas,

3) Esant poreikiui, atliksime Jūsų įmonėje informacijos apsaugos rizikos įvertinimą, pateiksime savo išvadas ir rekomendacijas bei pritaikysime Jūsų įmonei mūsų parengtą konfidencialios informacijos apsaugos dokumentų paketą (3-6 dokumentai),

4) Esant poreikiui, pritaikysime Jūsų verslui mūsų parengtas įmonių dažnai naudojamas neprivalomas tvarkas.

Papildomai galime paruošti Jūsų pageidaujamas temines paskaitas arba suteikti individualias konsultacijas pagal atskirus darbo teisės institutus ar problemų sritis.

Atliekamas ne formalus įmonės būtinųjų naujojo Darbo kodekso reikalavimų įgyvendinimas, o realus, įmonės verslo procesus atitinkančių, įpareigojančių, rizikas šalinančių bei vertę kuriančių dokumentų parengimas. Atitikties pagal naująjį Darbo kodeksą projektų teisinei darbo grupei vadovauja sertifikuotas projektų vadovas advokatas dr. Laimonas Marcinkevičius, vedęs išskirtinį seminarą - pusryčius apie naująjį Darbo kodeksą

 


Daugiau informacijos »Jul
13

„Pareiga pranešti apie mokesčių schemą teks įmonei“ mūsų komentarai „Verslo žinių“ publikacijai

Laimonas Marcinkevičius, advokatų kontoros Juridicon advokatas ir mokesčių konsultantas pateikė savo komentarus publikacijai „Verslo žiniose" „Pareiga pranešti apie mokesčių schemą teks įmonei". Publikacijoje analizuojamas Europos Komisijos (EK) pasiūlymas, pagal kurį bus įpareigoti mokesčių konsultantai, teisininkai, buhalteriai pranešti mokesčių administratoriui apie jų sukurtas tarptautines mokesčių planavimo schemas.

Advokatas pabrėžia, kad tarpininkai turės patikrinti savo sukurtas schemas, ar jos neturi EK rekomendacijose numatytų požymių.

Kaip nurodoma publikacijoje, „EK nusitaikė į agresyvias tarpvalstybines mokesčių planavimo schemas, kurios apima tarpvalstybinius mokėjimus, kai pajamų gavėjas yra šalies be mokesčių (no-tax country) rezidentas. EK nori tokių schemų viešumo, kurios apima jurisdikcijas, silpnai vykdančias pinigų plovimo prevencines priemones. EK taip pat nepatinka, kai siekiama apeiti informacijos keitimosi su ES taisykles.“

„Mokesčių planavimas ir toliau, manau, liks teisėta paslauga“, – teigia p. Marcinkevičius. Tarpininkai, kuriems yra taikomos profesinės paslapties ar slaptumo taisyklės (pavyzdžiui, advokatai), neprivalės pranešti apie klientui paruoštą schemą, tai turės padaryti pats klientas. Anot advokato, EK nustatytus požymius atitinkanti schema nebūtinai yra neteisėta ar žalinga.

Anot advokato Marcinkevičiaus, aptikus schemą įmonės vyriausiasis buhalteris iš karto nebūtų kaltinamas, tačiau jeigu schemą sukūrė pati įmonė, pareiga pranešti apie ją tenka bendrovei.

Jungtinėje Karalystėje (JK) jau yra pareiga pranešti apie mokesčių schemas mokesčių administratoriui (Disclosure of Tax Avoidance Schemes, DOTAS).

„JK mokesčių administratorius turi tyrėjų komandą, kuri ieško schemų. Tyrėjai turi priėjimą prie moderniausių technologijų ir žvalgybos sistemų, kurios padeda aptikti schemas bei jų kūrėjus“, – teigia advokatas Marcinkevičius. Vartotojams, nepranešusiems apie schemą, gresia bauda nuo 5.000 svarų, o kūrėjams – iki 1.000.000 svarų bauda. Lietuvoje baudos atitiktų pajamų lygį šalyje.

„Net jeigu nebūtų patvirtintos šios Europos Komisijos rekomendacijos, tikslas sukurti agresyvių tarpvalstybinių mokesčių planavimo schemų atskleidimo taisykles liks. Toks veiksmas numatytas Mokesčių bazės sumažinimo ir pelno perkėlimo projekto (BEPS) veiksmų plane“, – pabrėžia p. Marcinkevičius.

2015 m. gruodį šį planą patvirtino G 20 valstybės. Manoma, jog naujas reguliavimas gali įsigalioti nuo 2019 m. sausio 1d.

Visą „Verslo žinių“ publikaciją skaitykite čia

Global Law Experts Advokatų kontorą JURIDICON paskelbė geriausia advokatų kontora Lietuvoje mokesčių srityje 2017

Global Law Experts (GLE), vienas pirmaujančių interneto šaltinių, kuriame galima rasti teisines paslaugas teikiančius specialistus verslui, investuotojams bei individualiems asmenims, Advokatų kontorą JURIDICON paskelbė geriausia advokatų kontora Lietuvoje mokesčių srityje 2017. Šioje svetaine lankosi daugiau kaip 30 000 vartotojų per mėnesį. GLE apdovanojimai yra teikiami nuo 2010 m. ir daugeliui nugalėtojų padeda sustiprinti potencialių klientų susidomėjimą ir tapti savo srities lyderiu.

Pastaraisiais mėnesiais, GLE buvo atrenkami kandidatai, aštuntiesiems GLE apdovanojimams. Išrinktieji kandidatai buvo vertinami atsižvengiant į kliento atsiliepimus, pagrindines bylas, teisinius reitingus, reputaciją, publikacijas, bei komandų ar individualių teisininkų rezultatus ir padėtį.

Rekomendacijų etape GLE gavo daugiau nei 150,000 atsakymų iš įmonių vadovų, įmonių teisininkų, nepriklausomų advokatų kontorų, advokatų asociacijų, GLE svetainės lankytojų ir „LinkedIn“ vartotojų. Šios rekomendacijos buvo lyginamos su GLE atliekamu nepriklausomu tyrimu, siekiant sukurti kiekvienos apdovanojimų kategorijos trumpąjį sąrašą. 


Daugiau informacijos »Jun
7

Laba diena,

Verslo ir mokesčių advokatų kontora Juridicon nori pakviesti Jus į seminarus, susijusius su pasirengimu atitikčiai pagal bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą Nr. 2016/679

1. Viešas seminaras „Rizikos valdymas pagal bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą Nr. 2016/679“

Norime Jus pakviesti į 2017 m. birželio 28 d., 9.00-14.30 kartojamą Rizikos valdymo profesionalų asociacijos seminarą „Rizikos valdymas pagal bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą Nr. 2016/679“. Šis seminaras skirtas viešojo ir privataus sektoriaus įmonių ir organizacijų vadovams, duomenų apsaugos pareigūnams, informacinių išteklių saugumo įgaliotiniams, informacinių sistemų administratoriams, asmenims priimantiems sprendimus dėl asmens duomenų tvarkymo organizacijoje.

Seminaro metu bus siekiama išsiaiškinti, kokias papildomas priemones būtina įgyvendinti, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus. Taip pat bus pateiktos rekomendacijos, kaip šias priemones padaryti pigesnes, praktiškesnes ir efektyvesnes.

 

Daugiau informacijos ir registracija čia


 

2. Individualus seminaras rengiantis atitikčiai pagal naująjį asmens duomenų apsaugos reglamentą 

Kviečiame Jus į individualų seminarą, kurio tikslas - supažindinti Jūsų įmonės darbuotojus su bendraisiais duomenų apsaugos pokyčiais bei aptarti Jūsų verslui aktualias duomenų apsaugos naujoves ir atsakyti į Jums rūpimus klausimus.

 

Data, vieta, trukmė ir kaina būtų sutartinė. Jūsų patogumui galime atvykti į Jūsų įmonę suderintu laiku sutartą dieną.

Daugiau informacijos ir registracija čia

 

Susijusi tema: Duomenų ir privatumo apsauga, Duomenų apsaugos pareigūnas


Daugiau informacijos »