Pasirinkite vidinį kanalą
Čia Jūs galite pateikti informaciją apie pažeidimą darbovietėje arba įstaigoje, su kuria bendradarbiaujate (bendradarbiavote). Pasirinkite vidinį informacijos apie pažeidimą pranešimo kanalą ir, užpildę pranešimo formą, pateikite ją kompetentingam asmeniui.

Vidiniai kanalai